پربحث:«همه پرسی» شعار پوپولیستی است یا حرف حق/ نظرات کاربران درباره سخنان اخیر رئیس جمهور

اظهارات رئیس جمهور درباره اینکه «خوب است برای برخی مسایل همه پرسی بگذاریم.» از جمله خبرهای پر بحث کاربران خبرانلاین بود. حمایت تمام قد از اظهارات رئیس جمهور تاشعاری دانستن این گونه سخنان دو سوی طیف نظرات کاربران بود.

در دو سوی طیف موافق و مخالفان، گروهی از کاربران هم بودند که اجرایی شدن این سخنان رئیس جمهور را غیر ممکن دانستند.
یکی از کاربران مخالف این سخنان رئیس جمهور با تعبیر«بوی احمدی نژاد می آید .»از این سخنان انتقاد کرد و نوشت:این میز چه خصوصیتی داره نمی دونم همه مثل همدیگر می شوند فقط با زاویه نگاه های مختلف.

کاربر دیگری هم این سخنان را یک شعار و کار پوپولیستی توسط رییس جمهور خواند و نوشت:به شما رای ندادیم که فقط فرافکنی کنید.
در مقابل این کاربران،تعدادی هم بودند که از سخنان رئیس جمهور خوشحال شدند.

کاربری این سخنان رئیس جمهور را«حرف حق دانست که برای بعضی ها تلخ است.» تعدادی دیگر هم با بیان اینکه «همه پرسي حق مسلم ماست» یا«همه پرسی چه ترسی دارد که بعضی ها می تر سند؟» از ایده رئیس جمهوراستقبال کردند و خواستار نظر پرسی از مردم برای « خیلی از مسائل کشور» شدند.

یکی از کاربران در این زمینه نوشت: «اگر ما معتقدیم نظامی دموکراتیک و مردم سالار داریم نباید از همه پرسی وحشت داشت. مردم حق دارند درباره سرنوشت خود اظهار نظر کنند. کشورهایی مثل المان و یا حتی ترکیه برای بسیاری از مسایل با درجه اهمیت کمتر همه پرسی عمومی برگزار میکنند.»

دربین این دو طیف مخاطب، برخی کاربران هم به روحانی توصیه کردند بهتره است بجای این همه شعار کمی عمل کنید.با شعار که کشور درست نمیشود.
کاربری هم معتقد بود چون رئیس جمهور شهامت و شجاعت لازم برای اجرا ندارید میخواهد بار سیاسی و اجتماعی رو به مردم منتقل کند.این کاربرمعتقد بود چون در مورد موضوعات کارشناسی دولت نمی تواند به مجلس گیر بدهد میخواهد مردم را مقابل مجلس بگذارد.
همچنین کاکتوس کاربری بود که نوشت:اداره امور جاری کشور به «توانمندی» نیاز دارد نه «همه‎پرسی»
یک کاربر هم خواستار هم پرسی در مباحثی مثل آزاد سازی واردات خودرو ، کاهش تلفات جاده و اقتصاد آزاد شد.

اظهارات رئیس جمهور و نظرات کاربران خبرآنلاین درباره  همه پرسی را اینجا ببینید.

/212 17

 

کد N662846