عراقچی در گفتگو با مهر:

دور آتی مذاکرات ۱۸ ژانویه در ژنو/ برگزاری مذاکرات دوجانبه با آمریکا

سیاسی

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ روز ۱۸ ژانویه در سطح سیاسی در ژنو برگزار خواهد شد.

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵  روز ۱۸ ژانویه در ژنو برگزار خواهد شد.

وی افزود: پیش از آغاز این مذاکرات، دیدارهای دوجانبه بین معاونان ایران و آمریکا و همچنین روسیه در تاریخ هایی که در حال تنظیم است، برگزار می شود.

این دوره از مذاکرات در سطح سیاسی بدون حضور وزیر امورخارجه کشورمان برگزار می شود.