توجه ویژه به ترکیب اقوام در کابینه جدید افغانستان

سیاسی

معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از توجه ویژه به ترکیب اقوام در کابینه جدید این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، محمد محقق گفت: در کابینه جدید کشور افغانستان علاوه بر تخصص به ترکیب اقوام و احزاب سیاسی توجه شده است.

معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در خصوص موارد مهم ایجاد کابینه و وزیران پیشنهادی توافق کرده اند.

محقق با اشاره به اینکه کابینه جدید افغانستان به زودی معرفی خواهد شد، تصریح کرد: در ترکیب این کابینه، علاوه بر تخصص وزیران پیشنهادی، جایگاه اقوام و احزاب سیاسی نیز در نظر گرفته شده است.

معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان افزود: مقامات دولت وحدت ملی توافق کرده‌ اند که وزیران متخصص و فنی را در هفت یا هشت وزارتخانه معرفی می کنند.

در همین حال مجلس نمایندگان به دولت وحدت ملی هشدار داده که اگر تا امروز سه‌ شنبه کابینه معرفی نشود، مجلس نمایندگان با استفاده از صلاحیت خود تصمیم می گیرد.