دیدار کمیسیونر علمی فن آوری اتحادیه آفریقا با امیر عبداللهیان

سیاست خارجی

کمیسیونر اتحادیه آفریقا نیز با تمجید از پیشرفت‌های همه جانبه حاصله در جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه آفریقا در بخش‌های مختلف را از برنامه‌های این نهاد بزرگ قاره آفریقا دانست.

دکتر مارشال دپل ایکونگا، کمیسیونر منابع انسانی، علمی و فن آوری اتحادیه آفریقا که در رأس هیأتی به کشورمان سفر کرده است، روز سه شنبه با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت:همکاری با اتحادیه آفریقا و خصوصاً کمیسیون منابع انسانی، علمی و فن آوری برای جمهوری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی همچنین اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران علیرغم فشار‌ها و تحریم‌های تحمیلی قدرتهای سلطه گر، به توانمندی‌های عظیمی در حوزه منابع انسانی و علمی و فن آوری دست یافته و آماده است در تمام این زمینه‌ها با اتحادیه آفریقا و کشورهای آفریقایی همکاری جامع داشته باشد.

کمیسیونر اتحادیه آفریقا نیز با تمجید از پیشرفت‌های همه جانبه حاصله در جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه آفریقا در بخش‌های مختلف را از برنامه‌های این نهاد بزرگ قاره آفریقا دانست.

ایکونگا خاطرنشان کرد: آفریقا نیازمند تجارب ایران در امر توسعه است و در واقع هدف از این سفر نیز بررسی دقیق زمینه‌های همکاری ایران – اتحادیه در حوزه‌های مختلف است.

کد N662649