محمد حسین قربانی در گفت و گو با ایلنا:

پیشنهادات نهایی برای ثبات در بودجه سال 94

مجلس

امروز در جلسه کمسیون پیشنهادات نهایی برای ثبات در بودجه سال 94در سازمان های مربوطه مطر ح شد.

سخنگویی کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:امروز در  جلسه کمسیون پیشنهادات نهایی برای ثبات در  بودجه سال 94در  سازمان های مربوطه مطر ح شد.

محمد حسین قربانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، درباره جزئیات جلسه امروز این کمسیون گفت: با توجه به اینکه این روزها بحث مجلس متمرکز بر بودجه سال 94 و بررسی ابعاد آن است در جلسه امروز به این مسئله پرداخته شد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز که معاونین وزات بهداشت،نمایندگانی از سازمان دامپزشکی، بیمه های مختلف از جمله سازمان بیمه های نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی حضور داشتند بحث اصلی ثبات بودجه ای در بودجه سال 94 مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم آستانه اشرفیه بیان کرد:در این جلسه پیشنهاداتی را هریک از اعضا و نمایندگان وزات بهداشت وسازمان های مربوط در جهت جمع بندی نهایی مطرح کردند.

کد N662648