فیلم/ لحظه انفجار تروریستی حین برگزاری مراسم مذهبی حوثی ها در یمن

سیاسی

فیلم لحظه انفجار بمب در مراسم مذهبی حوثی ها در مرکز یمن که 49 کشته بر جا گذاشت، منتشر شد.

فیلم/ لحظه انفجار تروریستی حین برگزاری مراسم مذهبی حوثی ها در یمنفیلم لحظه انفجار بمب در مراسم مذهبی حوثی ها در مرکز یمن که 49 کشته بر جا گذاشت، منتشر شد.