فیلم/ نمایش قابلیت های هواپیمای مسافربری با توانایی پرواز عمودی

سیاسی

قابلیت های هواپیمای مسافربری بوئینگ مدل 787 از جمله پرواز عمودی آن توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

فیلم/ نمایش قابلیت های هواپیمای مسافربری با توانایی پرواز عمودیقابلیت های هواپیمای مسافربری بوئینگ مدل 787 از جمله پرواز عمودی آن توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.