تأمین آب پناهندگان و مجامع میزبان در اردن توسط صلیب سرخ

سیاسی

هجوم صدها هزار پناهنده سوری به استان های شمالی اردن و نیاز شدید آنها به آب کمیته بین المللی صلیب سرخ را بر آن داشته بر فعالیت های خود در زمینه آبرسانی برای تامین نیازهای مردم بیافزاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، هجوم پناهندگان سوری به اردن فشار زیادی را بر منابع محلی آب و ظرفیت سیستم دفع فاضلاب وارد آورده به طوری که به خصوص شمال بادیه تحت تأثیر جدی بحران پناهندگان قرار گرفته است. «دانیل برونتون» که مسئول هماهنگی برنامه های آب و سرپناه کمیته بین المللی صلیب سرخ در اردن است گفت: تعداد فزاینده جمعیت پناهندگان نزد جوامع میزبان، بار بیشتری بر دوش سیستم تأمین آبی گذاشته که خود کهنه و فرسوده است.

بر این اساس در ماه سپتامبر، کمیته بین المللی صلیب سرخ با شرکت آب یرموک، مسئول ارائه خدمات آب و فاضلاب در چهار استان شمالی، تفاهمنامه ای را به امضا رساند تا زیرساخت های آب را در هشت منطقه در شمال بادیه که بیشترین فشار ناشی از هجوم پناهندگان را متحمل شده اند، ارتقا بخشد.

خانم برونتون گفت: هدف ما بهسازی کمی، کیفی و عدم وقفه در تأمین آب برای حدود 120هزار نفر در جوامع میزبان در شمال کشور است. قرار است شبکه های لوله کشی انتقال و توزیع آب، تصفیه خانه ها، تلمبه خانه ها و چاه های آب در مفرق و رویشد همگی بهسازی و نوسازی شوند.

اعداد و ارقام- آگوست تا نوامبر (مرداد تا آذر)

کمک های اضطراری

• حدود 3800 پناهنده سوری که به طور موقت در چهار اقامتگاه گذری در شمال شرقی مرز اسکان داده شده اند، حدود 700هزار وعده غذایی، 152 هزار بسته بیسکوئیت پرانرژی و حدود 49هزار  پاکت آبمیوه دریافت کردند.

• حدود 220 هزار بطری آب، 1300 پتو، 950 تشک، 18 هزار و 500 قالب صابون، 80 هزار پوشک بچه، 64 هزار و 500 پدهای بهداشتی و 500 هزار ظرف آب به پناهندگان سوری ساکن در اقامتگاه های گذری تحویل شد.

آب و فاضلاب

• چادرها، کاروان های اقامتی و تأسیسات بهداشتی (توالت و حمام) در چهار اقامتگاه گذری در منطقه مرزی شمال شرقی  پاکسازی و تعمیر شدند و آب آنها تأمین شد.

• هشت تأسیسات بهداشتیِ جدید، مجهز به مخزن فاضلاب، چاه توالت، وان حمام، آب سردکن و اتاقک ژنراتور، در چهار اقامتگاه گذری در منطقه مرزی شمال شرقی ساخته شد.

• به عنوان بخشی از تلاش های مربوط به آماده کردن چهار اقامتگاه گذری برای زمستان، این اقامتگاه ها به وسائل گرمایشی مجهز شدند.

• سه کاروان پیش ساخته، یک سایبان و یک حصار در تأسیسات درمانی واقع در مرکز ثب نام رباع السرحان در استان مفرق نصب شد.

• عملیات ساختمانی تلمبه خانه، تصفیه خانه و لوله کشی آب و نیز بهسازی چاه های آب در هشت محل در شمال بادیه از جمله صبحا، روضه بسمه، عمره و امره، مکیفه، بستانه، دیرالکهف، رویشد و الحره آغاز شد.

درمان

• برای تیم های سازمان سلطنتی خدمات درمانی اردن که در قرارگاه هایی در منطقه مرزی شمال شرقی فعالیت می کنند، داروهای اساسی برای کودکان، بیماری های مزمن و شرایط اضطراری، و نیز وسائل زخم بندی، کیت های درمانی در شرایط اضطراری بین المللی و دیگر منابع  و تجهیزات درمانی پایه تحویل شد تا در درمان پناهندگان سوری که وارد اردن می شوند به کار رود.

• غربالگری درمانی برای حدود 11هزار و 775 پناهنده سوری انجام شد و نیز خدمات درمانگاهی برای هزار و 800 پناهنده سوری و خدمات آمبولانس برای انتقال 153 پناهنده سوری از مرکز ثبت نام رباع السرحان در مفرق به دیگر تأسیسات درمانی، تدارک شد.

• در کل 79 جلسه آموزش کمک های اولیه برای حدود 3 هزار پناهنده سوری در اردوگاه زعتری برگزار شد، و دو جلسه آموزش کمک های اولیه نیز برای 55 پناهنده سوری در اردوگاه ازرق تشکیل شد.

برقراری دوباره تماس بین اعضای خانواده ها

• حدود 13 هزار و 500 پناهنده سوری در اردوگاه های زعتری و ازرق از طریق تماس های تلفنی بین المللی که به کمک داوطلبان جمعیت هلال احمر اردن برقرار شد، با اعضای خانواده های خود در داخل سوریه و خارج از آن تماس گرفتند.

• تعداد 77 جواز سفر توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ برای پناهندگان سوری صادر شد تا در کشورهای ثالث اقامت یابند.

همکاری با جمعیت هلال احمر اردن

• حدود 4 هزار پناهنده سوری که در استان های مفرق و مادبا نزد جوامع میزبان زندگی می کنند، به عنوان بخشی از یک برنامه که در همکاری با جمعیت هلال احمر اردن اجرا می شود، کمک های نقدی ماهانه دریافت کردند.

• در همکاری با جمعیت ملی هلال احمر اردن، ده جلسه آموزش کمک های اولیه برای حدود 280 پناهنده سوری که نزد جوامع میزبان زندگی می کنند، و 6 جلسه آموزشی دیگر برای حدود 180 شهروند اردنی برگزار شد.

• فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر و جمعیت هلال احمر اردن، با حمایت کمیته بین-المللی صلیب سرخ دو دوره آموزش واکنش در برابر بلایای طبیعی برای 52 شرکت کننده از جمعیت های هلال احمر اردن و عراق برگزار کردند.

• کمیته بین المللی صلیب سرخ منابع مالی لازم برای آموزش آرایشگری، کامپیوتر، خیاطی، کمک های اولیه و آگاهی از خشونت های جنسی را در مرکز آموزش حرفه ای جمعیت هلال احمر اردن، برای 140 زن نیازمند اردنی و سوری تأمین نمود.

ترویج حقوق بین المللی بشردوستانه

• بر اساس رسالتی که کمیته بین المللی صلیب سرخ برعهده دارد، یک دوره آموزشی 3 روزه را در رابطه با نحوه هدایت مخاصمات، با نگاه به آگاهی رسانی در مورد حقوق بین المللی بشردوستانه و افزایش میزان احترام به آن در طول جنگ سوریه در امان برگزار کرد.