جریان مردمی مصر انتخابات پارلمانی را تحریم کرد

سیاسی

جریان مردمی مصر به رهبری "حمدین صباحی" انتخابات پارلمانی آتی این کشور را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جریان مردمی مصر به رهبری حمدین صباحی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی آتی این کشور شرکت نخواهد کرد.

در این بیانیه گفته شده است که این اقدام در اعتراض به قانون انتخابات کنونی اتخاذ شده است. طبق قانون انتخابات فعلی و تقسیم حوزه های انتخاباتی، بقایای رژیم حسنی مبارک و پیروان گروه اخوان المسلمین می توانند در انتخابات شرکت کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: فضای سیاسی حاکم در مصر اجازه ارتباط فعال با مردم این کشور را نمی دهد و همچنین به فضل قانون ظالمانه تظاهرات، صدها تن از جوانان انقلابی مصر به اتهام نقض این قانون در زندان بسر می برند.

در بیانیه گفته شده است که جریان مردمی مصر انتخابات پارلمانی آتی مصر را تحریم کرده است و هر کدام از اعضای این جریان در صورت تمایل می توانند به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کنند.