بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور:

مدیران اجرایی مجاز به ارائه پیشنهاد برای تغییر لایحه بودجه 94 نیستند

سیاسی

وزارتخانه ها و سازمانها موظفند از لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دفاع نموده و هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت نمایند.

بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هیچ یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول لایحه بودجه سال 94 را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت نمایند.

به گزارش ایلنا، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

به منظور حفظ انسجام، هماهنگی و جامعیت مفاد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، وزارتخانه ها و سازمانها موظفند از لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دفاع نموده و هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت نمایند.

در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده 37 آیین نامه داخلی هیئت دولت به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه بودجه، نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت دفاع از مفاد لایحه تقدیمی دولت در جلسات کمیسیونها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اقدام و هرگونه تخلف دستگاه های اجرایی از مفاد این بخشنامه را به معاون اول رئیس جمهور گزارش می نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را در تاریخ 14/ 10/ 1393برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ابلاغ کرد.

کد N662243

وبگردی