چراغ های کلن در اعتراض به پگیدا خاموش شدند

سیاسی

چراغ های ساختمانها و کلیسای شهر کلن در اعتراض به پگیدا خاموش شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،چند شهر آلمان به خصوص شهر کلن شاهد اعتراض به جنبش پگیدا ( اروپایی های میهن دوست که علیه اسلامی کردن جوامع غربی هستند) بودند.

بر همین اساس روز دوشنبه هزاران نفر در اعتراض به راهپیمایی اعلام شده توسط جنبش "پگیدا" در شهر کلن جمع شده و برای برهم زدن تظاهرات تلاش کردند.

این در حالی است که بسیاری از ساختمان‌های کلن برای نشان دادن مخالفت خود با اسلام‌ستیزی و خارجی‌ستیزی، چراغ‌های خود را خاموش کردند.

کلیسای جامع کلن نیز به جمع چراغ خاموش های شهر پیوسته است.

در همین حال بار دیگر هزاران نفر در شهر درسدن در پاسخ به فراخوان "پگیدا" دست به تظاهرات زدند.