تحولات منطقه و تقویت مناسبات محور گفتگوی ظریف و جنتیلی

سیاسی

در تماس تلفنی پائولو جنتیلی، وزیر امور خارجه ایتالیا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، طرفین بر تقویت مناسبات دوجانبه تأکید کردند .

 به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با همتای ایتالیایی خود تلفنی گفتگو کرد.

در تماس تلفنی پائولو جنتیلی، وزیر امور خارجه ایتالیا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، طرفین بر تقویت مناسبات دوجانبه تأکید کردند.

 در این مکالمه تلفنی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وزرای خارجه ایران و ایتالیا بر تداوم دیدارها و رایزنی های سیاسی تأکید ورزیدند.