نمایندگان از پاسخ ظریف قانع شدند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به سوال کریمی قدوسی با 125 نفر موافق، 86 نفر مخالف و 8 نفر رای ممتنع از 228 نماینده قانع شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور خارجه كشورمان قانع شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به سوال کریمی قدوسی با 125 نفر موافق، 86 نفر مخالف و 8 نفر رای ممتنع از 228 نماینده قانع شدند.

کد N661685