باموافقت نمایندگان؛

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از پرداخت حق تمبر معاف شدند

مجلس

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف شدند.

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورساز پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل 21 این ماده موافقت کردند.

طبق ماده تصویب‌شده از این لایحه مصوب شد که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به جز ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 18 اردیبهشت 1387 و تبصره ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد 39،‌40،‌41 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 66 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.

در ادامه نیز نمایندگان با ماده 22 موافقت كردند كه طبق آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف باشند.

 

کد N661301