امیرعبدالهیان در واکنش به تمدید بازداشت شیخ سلمان؛

حکومت بحرین شرایط حساس و پیچیده منطقه را درک کند

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید بازداشت شیخ سلمان گفت:حكومت بحرين شرايط حساس و پيچيده منطقه را درك كند و هشدارهاي مقامات سياسي ، مراجع ديني و خيرخواهان منطقه را جدی بگیرد.

 به گزارش خبرنگار مهر ، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تمدید بازداشت شیخ سلمان گفت:حكومت بحرين شرايط حساس و پيچيده منطقه را درك كند و هشدارهاي مقامات سياسي ، مراجع ديني و خيرخواهان منطقه را در ازادي فوري شيخ علي سلمان دبيركل جمعيت دموكراتيك الوفاق جدي بگيرد. 

وی افزود: بي ترديد حكومت بحرين با نقض سيستماتيك حقوق بشر و تداوم چنين اقداماتي به افراط گرايان ادرس غلط  داده  و امنيت بحرين و منطقه را با مشكل مواجه مي سازد.

امیرعبدالهیان خاطرنشان کرد: استمرار سياست سركوب و خشونت در بحرين نگران كننده بوده و معتقدين به روش دموكراتيك و گفتگوي ملي را نااميد و اين كشور را به سمت بحران بيشتر سوق خواهد داد كه به نفع هيچ طرفي نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دستگيري و بازداشت شيخ علي سلمان نشانگر وجود بحران جدي در اينكشور است ، بیان کرد: تهران خواستار توجه به راه حل سياسي و گفتگوي واقعي ملي براي برون رفت از بحران موجود در بحرين است