همزمان با وخامت حال ملک عبدالله؛

رئیس دستگاه اطلاعاتی سعودی عازم واشنگتن شد

سیاسی

منابع آگاه از سفر رئیس دستگاه اطلاعاتی سعودی به آمریکا همزمان با وخامت وضع جسمانی ملک عبدالله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه از سفر خالد بن بندر رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی به واشنگتن برای پاره ای مشورت ها خبر دادند.

شایان ذکر است سفر رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان به آمریکا در حالی صورت می گیرد که وضع جسمانی ملک عبدالله وخیم است و بر اساس برخی گزارش ها وی دچار مرگ بالینی شده و با دستگاه تنفسی ویژه نفس می کشد. برخی منابع نیز از مرگ وی خبر می دهند اما هنوز اخبار ضد و نقیض است.