یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات عصر امروز مردم بحرین

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات عصر امروز مردم این کشور در مخالفت با ادامه بازداشت شیخ علی سلمان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از مشارکت زنان در تظاهرات منطقه الدیه در محکومیت بازداشت شیخ علی سلمان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: تظاهرات کنندگان در الدیه شعارهایی در محکومیت ادامه بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین سر دادند و خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان شدند.

همچنین تظاهرات درمنطقه باربار در حمایت از آزادی شیخ علی سلمان و در مخالفت با ادامه بازداشت وی برگزار شد.

این منابع از سرکوب تظاهرات مردم بحرین در منطقه البلاد القدیم از سوی نظامیان آل خلیفه خبر دادند و افزودند: نظامیان رژیم علیه تظاهرات کنندگان بحرینی از گازهای خفه کننده استفاده کردند.

منابع بحرینی از برگزاری تظاهرات مشابهی در سار، ستره، عالی، کرانه و السنابس و برخی مناطق دیگر خبر دادند.