شمخانی در دیدار با مشاور رئیس جمهور افغانستان:

خروج نیروهای ناتو از افغانستان زمینه ساز مبارزه با تروریسم است

سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خروج نیروهای ناتو از افغانستان، فرصتی مناسب برای اثبات توانمندی های ارتش و نیروهای امنیتی این کشور برای دفاع از منافع ملی، شهروندان و مبارزه با تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین دور گفتگو میان «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان، طرفین بر ضرورت توسعه همکاری های دوجانبه به منظور استقرار امنیت و ثبات پایدار در منطقه تاکید کردند.

شمخانی در این دیدار با اشاره به ضرورت همکاری های گسترده و راهبردی میان ایران و افغانستان و استمرار گفتگوهای امنیتی میان دو کشور، بر دستیابی به راه حل های پایدار برای برقراری امنیت در مرزهای مشترک دو کشور تأکید کرد.

وی موضوع رودخانه های مرزی و ضرورت اتخاذ تصمیمات سازنده به منظور بهره مندی هر دو ملت از منابع آبی مشترک را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: رونق کشاورزی و دامپروری که زمینه ساز توسعه اقتصادی در مرزهای مشترک است، مهمترین راهبرد به منظور از میان بردن زمینه های نا امنی، شرارت و بهره مندی جریان های تروریستی از منابع انسانی منطقه است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، مشترکات تاریخی و فرهنگی دو ملت را عامل پیوند و همبستگی عمیق دو کشور همسایه دانست و آن را اصلی ترین عامل بازدارنده در برابر سیاست های تفرقه افکنانه دشمنان برشمرد.

دوران استفاده ابزاری از تروریسم برای دخالت در منطقه گذشته است

شمخانی همچنین خروج نیروهای ناتو از افغانستان را فرصتی مناسب برای اثبات توانمندی های ارتش و نیروهای امنیتی این کشور در دفاع از منافع ملی، شهروندان و مبارزه با تروریسم دانست و گفت: گسترش نا امنی و ترور، سیاست دیرینه برخی قدرت ها برای استهلاک ظرفیت های ملی و جایگاه منطقه ای کشورهای اسلامی بوده و همواره از این ابزار به منظور توجیه دخالت های نظامی، سیاسی و اقتصادی خود بهره گرفته اند.

وی با اشاره به افشای واقعیت های تروریسم و حامیان آن برای افکار عمومی جهان افزود: دوران استفاده ابزاری از تروریسم برای دخالت در منطقه و پیشبرد منویات استعماری به اتمام رسیده است.

بر اساس این گزارش، در این دیدار حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان نیز که به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به ایران سفر کرده است، ضمن تقدیر از مشارکت فعال ایران در توسعه و پیشرفت افغانستان، پذیرایی از اتباع این کشور طی سالیان متمادی جنگ و ناامنی در افغانستان را نمونه ای از رویکرد مثبت ایران به مردم ستمدیده افغانستان توصیف کرد.

وی تلاش یکپارچه برای ایجاد انسجام سیاسی و مقابله همه جانبه با افراط گرایی و تروریسم در کنار گسترش همکاری ها به ویژه با کشورهای همسایه را اولویت دولت جدید افغانستان برشمرد و در این راستا بر نقش و جایگاه ارزنده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.