تاکید «فواد معصوم» بر لزوم تقویت نیروهای مسلح عراق

سیاسی

رئیس جمهوری عراق بر لزوم تقویت ارتش این کشور در برابر چالشهای بزرگ پیش رو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فواد معصوم» رئیس جمهوری عراق بر ضرورت تحکیم پیوندها میان ملت عراق و آغاز آشتی ملی برای ساختن آینده این کشور تاکید کرد.

وی تاکید کرد: ما باید نیروهای مسلح خود را در سطح چالشهای بزرگی که ملت و کشور عراق با آن روبرو است، تقویت کنیم.

رئیس جمهور عراق افزود: باید عراقی را بسازیم که در برای نسلهای آینده امن باشد، کشوری که در آن مردم بدون اختلافات و شکافهای دینی، مذهبی و نژادی در کنار هم زندگی کنند.