رئیس کمیسیون برنامه وبودجه:

تحمل واگذاری بنگاه‌داری بانک‌ها٬ ظرف سه سال وجود ندارد

مجلس

مجلس گفته بنگاه‌داری بانکها باید ظرف مدت سه سال واگذار شود،‌ قطعا ظرفیت اقتصادی ایران تحمل این مسئله را ندارد که ظرف مدت سه سال مجموعه بنگاه‌های بانک‌ها به خارج از بانک منتقل شود.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: اینکه بانک‌ها بنگاه داری کنند یا نکنند به سیاست‌های اقتصادی آن کشور بستگی دارد. بنده تخصص زیادی در زمینه بانک ندارم اما باید دونکته را مطرح کنم؛ دولت محترم درخصوص محدودیت بنگاه داری بانک‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه داده اماعرض بنده این است که تئوری تا به خواهد به عمل برسد، در شرایط کنونی اقتصاد کشور موانع جدی بر سر راه این سیاست‌ها وجود دارد.

غلامرضا تاجگردون در پایان کنفرانس اقتصاد ایران و در میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان، گفت: بحثی که در ارتباط با مسئله بانک در این کنفرانس به منظور جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها ایجاد شد یکی از بحث‌های روز مجلس است و با توجه به حضور من، باید ارتباطی مابین این بحث و مجلس ایجاد کنیم.

وی افزود: اینکه بانک‌ها بنگاه داری کنند یا نکنند به سیاست‌های اقتصادی آن کشور بستگی دارد. بنده تخصص زیادی در زمینه بانک ندارم اما باید دو نکته را مطرح کنم؛ دولت محترم درخصوص محدودیت بنگاه داری بانک‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه داده اما عرض بنده این است که تئوری تا به خواهد به عمل برسد، ‌ درشرایط کنونی اقتصاد کشور موانع جدی بر سر راه این سیاست‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: لذا مسئله‌ای که مشخص است این است که اقتصاد ایران دچار آسیب می‌شود و در گذشته هم افراد مختلفی به این موضوع پرداخته‌اند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در سیاست جلوگیری از بنگاه‌داری بانک، یک طرف قضیه بانک‌ها قرار دارند و یکی از بحث‌های بسیار جدی که در این مسئله پیش می‌آید این است که وقتی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کشور بانک‌ها هستند، در غیاب و حذف آن‌ها ما چگونه می‌توانیم سرمایه‌گذاران دیگری را در جای بانک قرار دهیم. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که براثر حذف بانک‌ها چه اتفاقتی در عرصه اقتصادی کشور رخ می‌دهد و چه آسیب‌هایی به آن واردمی شود؟ درپاسخ به این سوال می‌توان گفت باید ببینیم ظرفیت فعلی اقتصاد ایران برای گذار به این مسئله تا چه اندازه است و اگر این اتفاق رخ دهد آسیب بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر مجلس گفته است که بنگاه‌داری بانک‌ها باید ظرف مدت سه سال واگذار شود، ‌قطعا ظرفیت اقتصادی ایران تحمل این مسئله را ندارد که ظرف مدت سه سال مجموعه بنگاه‌های بانک‌ها به خارج از بانک منتقل شود. اما دولت محترم نیز این سیاست را پذیرفته است.

وی تصریح کرد: بنده این مسائل را مطرح کردم تا نتیجه بگیریم مسائل نظری که در این کنفرانس و در اینباره مطرح شده است در صورت عملیاتی شدن در پهنه ایران چه تبعاتی را در پی خواهد داشت.

کد N660593