به ریاست معاون اول رییس جمهور؛

جلسه شورای عالی اداری تشکیل شد

دولت

در نشست شورای عالی اداری که در تداوم مباحث جلسات گذشته این شورا برگزار شد، بخشی از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

به گزارش ایلنا؛ در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.

در این نشست که وزرای دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، در تداوم مباحث جلسات گذشته این شورا، بخشی از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

شرایط و نحوه تعیین تکلیف نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی که بر اساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته باشند و نحوه انقال و جابجایی این نیروها با رعایت قوانین مربوطه در این دستور العمل مشخص شده است.

استانداری ها نیز موظف شدند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابجایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

کد N660546