آخرین اخبار مربوط به وضع جسمانی عبدالله؛شایعه مرگ بالینی شاه سعودی

سیاسی

اخبار مربوط به ملک عبدالله این روزها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است در این میان فعالان به اخبار مربوط به وضع جسمانی پادشاه سعودی واکنش نشان داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه اخبار در گزارشی اعلام کرد: پس از ابهامی که درباره وضع جسمانی پادشاه عربستان مطرح شد، «مجتهد» از سانسور شدید اخبار مربوط به پادشاه واینکه از زمان قرار دادن لوله تنفس فقط سلمان و مقرن بن عبدالعزیز برای دقایقی محدودی با وی دیدار کرده اند خبر داده است.

سعد الفقیه رئیس جمعیت اصلاح عربستان گفت: پادشاه در بیهوشی برای رفع مشکل ریوی به سر می برد و اگر وضعش بهبود نیابد کارش تمام است.روزهای آخر سرنوشت ساز است.

این درحالی است که پزشکان بیمارهای ریوی و مشکلات دستگاه تنفسی با اشاره به دستگاههای به کار گرفته تنفسی درباره ملک عبدالله اعلام کردند که این دستگاه تنفسی و لوله های به کار گرفته شده در بیمارانی که کاملا بیهوش هستند به کار گرفته می شود.به گفته منابع بیمارستانی ملک عبدالله به هوش نیست و در طی مدت استفاده از لوله های تنفس نمی تواند هوشیار باشد.

فعالان در پایگاه های اجتماعی، ویدئویی متعلق به روزنامه دیلی میل انگلیس منتشر کرده اند که حاکی از مرگ بالینی ملک عبدالله بن عبدالعزیز از یک هفته قبل است و فقط دستگاههای ادامه حیات به وی وصل است.بر اساس این ویدئو، ملک عبدالله در چهارشنبه گذشته وضع وخیمی پیدا کرده است و پزشکان شوک الکتریکی برای احیای وی به کار گرفته اند.

بر اساس این گزارش پادشاه 89 ساله عربستان با دستگاه تنفسی زنده است، اما همه دستگاههای حیاتی بدن وی از کار افتاده است.

فعالان، هشتگ هایی با نام مرگ ملک عبدالله و هلاکت طاغوت ایجاد کرده اند که در آن مرگ ملک عبدالله مورد تایید یا تکذیب شده است.

برخی نوشته اند خود را آماده اعلام خبر مرگ ملک عبدالله کنید زیرا به یاری خدا به زودی مرگ وی اعلام می شود.

خالد احمد در هشتگ نوشته است: اگر نمرده باشد هم به مثابه مُرده است.

یکی دیگر نیز نوشته است که دیر یا زود ملک الموت به سراغ وی می آید و روحش را قبض خواهد کرد تا در برابر خدا به خاطر خونهایی که از مسلمین ریخته است و حقوقی که نقض کرده است حاضر شود.