در وزارت خارجه؛

ظریف با روسای گروه های دوستی پارلمانی دیدار کرد

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان و روسای گروههای دوستی پارلمانی شب گذشته در یک فضای صمیمی فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و نقش این مجموعه در پیشبرد مناسبات با کشورهای مختلف را مورد گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و روسای گروههای دوستی پارلمانی شب گذشته در یک فضای صمیمی فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و نقش این مجموعه در پیشبرد مناسبات با کشورهای مختلف را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

در این نشست که در وزارت امور خارجه برگزار شد، روسای گروه های دوستی پارلمانی، برنامه های انجام شده و چگونگی تحرکات این گروهها را بیان کرده و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود بمنظور تقویت فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و تنظیم ارتباطات موثر با دستگاه دیپلماسی را مطرح کردند، ظریف در این جلسه توجه و علاقه مندی وزارت امور خارجه برای تقویت و بهبود روند فعالیت جاری گروه های دوستی پارلمانی را اعلام کرده، اهتمام دستگاه دیپلماسی به جایگاه این ظرفیت و همچنین تنظیم برنامه و تبادل نظرهای مستمر و منظم میان دو طرف را مورد تاکید قرار داد.

در این دوره مجلس شورای اسلامی 29 گروه دوستی پارلمانی تشکیل شده است که 110 کشور را در بر می گیرد.

 

وبگردی