در وزارت خارجه؛

ظریف با روسای گروه های دوستی پارلمانی دیدار کرد

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان و روسای گروههای دوستی پارلمانی شب گذشته در یک فضای صمیمی فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و نقش این مجموعه در پیشبرد مناسبات با کشورهای مختلف را مورد گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و روسای گروههای دوستی پارلمانی شب گذشته در یک فضای صمیمی فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و نقش این مجموعه در پیشبرد مناسبات با کشورهای مختلف را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

در این نشست که در وزارت امور خارجه برگزار شد، روسای گروه های دوستی پارلمانی، برنامه های انجام شده و چگونگی تحرکات این گروهها را بیان کرده و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود بمنظور تقویت فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و تنظیم ارتباطات موثر با دستگاه دیپلماسی را مطرح کردند، ظریف در این جلسه توجه و علاقه مندی وزارت امور خارجه برای تقویت و بهبود روند فعالیت جاری گروه های دوستی پارلمانی را اعلام کرده، اهتمام دستگاه دیپلماسی به جایگاه این ظرفیت و همچنین تنظیم برنامه و تبادل نظرهای مستمر و منظم میان دو طرف را مورد تاکید قرار داد.

در این دوره مجلس شورای اسلامی 29 گروه دوستی پارلمانی تشکیل شده است که 110 کشور را در بر می گیرد.