نشست روسای گروه‌های دوستی پارلمانی با وزیر امورخارجه

سیاست خارجی

ظریف در این جلسه توجه و علاقه‌مندی وزارت امور خارجه برای تقویت و بهبود روند فعالیت جاری گروه‌های دوستی پارلمانی را اعلام نموده، اهتمام دستگاه دیپلماسی به جایگاه این ظرفیت و همچنین تنظیم برنامه و تبادل نظرهای مستمر و منظم میان دو طرف را مورد تاکید قرار داد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و روسای گروههای دوستی پارلمانی شب گذشته در یک فضای صمیمی فعالیت گروه های دوستی پارلمانی و نقش این مجموعه در پیشبرد مناسبات با کشورهای مختلف را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش ایلنا، در این نشست که در وزارت امور خارجه برگزار شد، روسای گروه‌های دوستی پارلمانی، برنامه‌های انجام شده و چگونگی تحرکات این گروه‌ها را بیان نموده و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود بمنظور تقویت فعالیت گروه‌های دوستی پارلمانی و تنظیم ارتباطات موثر با دستگاه دیپلماسی را مطرح نمودند.


ظریف در این جلسه توجه و علاقه‌مندی وزارت امور خارجه برای تقویت و بهبود روند فعالیت جاری گروه‌های دوستی پارلمانی را اعلام نموده، اهتمام دستگاه دیپلماسی به جایگاه این ظرفیت و همچنین تنظیم برنامه و تبادل نظرهای مستمر و منظم میان دو طرف را مورد تاکید قرار داد.

لازم به ذکر است در این دوره مجلس شورای اسلامی 29 گروه دوستی پارلمانی تشکیل شده است که 110 کشور را در بر می گیرد.

کد N660484