بازداشت شیخ علی سلمان 15 دور دیگر تمدید شد

سیاسی

بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق توسط دادستانی کل بحرین 15 روز دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دادستانی کل بحرین در راستای سیاست های تجاوزکارانه رژیم آل خلیفه بازداشت شیخ علی سلمان را به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد.

شیخ علی سلمان هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه برای بازجویی به دادستانی کل احضار شد. بازداشت وی که قرار بود 7 روز باشد با موجی از اعتراضات در داخل و خارج بحرین مواجه شد.