جمعیت الوفاق:

دادستانی کل بحرین با آزادی شیخ علی سلمان مخالف است

سیاسی

جمعیت الوفاق بحرین امروز اعلام کرد که دادستانی کل این کشور با آزادی دبیر کل جمعیت الوفاق مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد که شیخ علی سلمان دبیر کل این جمعیت همچنان در ساختمان دادستانی کل قرار دارد و تاکنون تصمیمی درباره وی اتخاذ نشده است.

گفته می شود دادستانی کل بحرین خواهان تمدید بازداشت شیخ علی سلمان است و با درخواست آزادی وی با وثیقه مخالف است.

شیخ علی سلمان هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه برای بازجویی به دادستانی کل احضار شد. بازداشت وی که قرار بود 7 روز باشد با موجی از اعتراضات در داخل و خارج بحرین مواجه شد.