ابوالفضل سلمانزاده

چهارمین مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت

سیاسی

چهارمین مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت صبح امروز دوشنبه با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.