اولاند:

می توان به لغو تحریم روسیه فکر کرد

سیاسی

رئیس جمهوری فرانسه گفت: چنانچه پیشرفتی در وضعیت اوکراین به وجود آید باید تحریم های اعمال شده علیه روسیه لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسوا اولاند" در سخنرانی خود در یکی از شبکه های رادیویی فرانسه گفت:اگر پیشرفتی در وضعیت اوکراین حاصل شود باید تحریم های روسیه برداشته شود و در غیر این صورت تحریم ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی که به تعریف اولویت های فرانسه در سال 2015 میلادی اختصاص دارد، افزود: من تنها به این شرط، 15 ژانویه به آستانه سفر می کنم که پیشرفت های تازه ای قابل مشاهده باشد.

اولاند افزود: اگر پیشرفتی حاصل نشده باشد، نشست و گفتگو ارزشی نخواهد داشت، اما فکر می کنم که این طور نباشد.