طرح تروریست ها برای ربودن هواپیما در مسیر دهلی- کابل

سیاسی

سازمان اطلاعاتی هند از طرح تروریست ها برای ربودن یک هواپیما در مسیر دهلی- کابل پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز هندوستان از طرح ربودن یک هواپیما در مسیر دهلی- کابل از سوی تروریست ها خبر داد.

در همین رابطه سازمان اطلاعاتی هند اعلام کرد که بر اساس مدارک موجود گروهی از تروریست ها در پی انحراف هواپیمای یکی از سه شرکت بزرگ هوایی هند در مسیر دهلی- کابل هستند که همین موضوع باعث شد تا مقامات فرودگاه هند از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی خبر دهند.

بر این اساس سازمان اطلاعاتی هند اعلام کرد که این حادثه می‌ تواند همچون هواپیماربایی سال 1999 باشد که تفنگداران یک هواپیمای شرکت هندایرباس را که از هند به سوی نپال می رفت، ربودند.