اصغرزاده:اگرروحانی باافراطیهامذاکره کند،افکارعمومی را ازدست می دهد/شورای نگهبان،اشتباه88را تکرارنکند

ابراهیم اصغرزاده به روزنامه اعتماد گفت:

*اگر آقاي روحاني پاي ميز بده بستان‌هاي كاسبكارانه با جناح اصولگراي تندرو يا گروه‌هاي راست افراطي بنشيند، حمايت نيروهاي خود را از دست مي‌دهد و ديگر افكار عمومي هم به سمت او جذب و جلب نخواهند شد.

*در حال حاضر مي‌بينيم كه در اين دوره كوتاه دولت آقاي روحاني با وجود اينكه راديو و تلويزيون را در اختيار نداشته و آنها هم به صورت مداوم نقد دولت او را مي‌كرده‌اند اما هنوز مردم به دولت روحاني اعتماد دارند، هنوز افكار عمومي اميد دارند كه او تغييراتي را ايجاد كند. بنابراين با وجود اينكه راديو و تلويزيون مخالف دولت روحاني است ولي مي‌بينيم كه دولت او افكار عمومي را در اختيار دارد.

*دليل آن اين است كه اليت و نخبگان جامعه و گروه‌هاي اصلاح‌طلب را هنوز به عنوان حامي خود دارد. بنابراين جلب اعتماد نخبگان و روشنفكران و اليت جامعه به دولت آقاي روحاني به جلب رضايت افكاري عمومي از دولت او كمك كرده است و حمايت مردم را نيز براي دولت او ايجاد كرده است اما اگر در ماه‌هاي آينده اين حمايت كم شود و اصلاح‌طلبان يا گروه‌هاي تحولخواه جامعه احساس كنند كه دولت و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها قادر به ايجاد انتخابات خوب و سالم براي مجلس آينده نيستند و حمايت خود را از دولت كم كنند، افكار عمومي به ضرر آقاي روحاني خواهد شد.

[span] *نبايد بگذاريم انتخابات مجلس آينده دوباره با رد صلاحيت‌ها و جوسازي كه رسانه‌هاي همگاني و مراجعي كه از بيت المال تغذيه مي‌كنند شروع به تبليغ جناح و افراد خاصي كنند اين مساله همان بحران‌ها و مشكلاتي را به وجود مي‌آورد كه در گذشته ايجاد كرد و متاسفانه در آن دوران كشور ما بسيار ضربه خورده است. بايد كساني كه دست‌شان به قدرت مي‌رسد و مقامي دارند بي‌طرفي خود را در انتخابات اعلام كنند. به خصوص شوراي نگهبان نبايد اشتباهي را كه در سال ٨٨ مرتكب شد، تكرار كند. در آن سال ديديم كه برخي اعضاي شوراي نگهبان رسما و به صورت آشكارا از بعضي كانديداها حمايت و براي آنها تبليغات كردند. قداست نهاد شوراي نگهبان با بي‌طرفي بايد حفظ شود و تمامي نيروهاي نظامي و امنيتي، بايد از فعاليت سياسي باز داشته شوند و اين وصيت رهبر فقيد انقلاب است. دولت روحاني مسوول است كه شرايط را براي يك انتخابات سالم و رقابتي مهيا كند و هرچه او در اين زمينه تلاش بيشتري داشته باشد اميد مردم و اعتماد مردم را به خود بيشتر خواهد كرد.
[span]
[span] [span]17302

کد N659048