روحانی در جلسه هیئت دولت:

عملکرد شایسته استاندارد موجب ارتقای حیثیت ایران می شود

حسن روحانی, جلسه هیئت دولت

رئیس‌جمهور با بیان اینکه عملکرد شایسته استاندارد می تواند موجب ارتقای حیثیت جمهوری اسلامی ایران شود ،گفت:حفظ وتقویت اعتماد عمومی به استاندارد در جامعه را ضروری دانست.به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد و مهمترین مسائل و رویدادهای کشور مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی در خصوص وضعیت استاندارد در کشور به اعضای دولت ارایه داد. رئیس سازمان ملی استاندارد در این گزارش به تشریح دستاوردها، چالش ها،تنگناها وانتظارات سازمان از دولت تدبیر وامید پرداخت.

رئیس جمهوری ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد ، عملکرد این سازمان را برای کشور حیاتی توصیف کرد وحفظ وتقویت اعتماد عمومی به استاندارد در جامعه را ضروری دانست.

روحانی ضمن تاکید بر حفظ اعتبار مهر استاندارد در جامعه این سازمان را به توسعه وگسترش این اعتماد به سطح بین المللی و بویژه کشورهای همسایه سفارش کرد.

وی با بیان اینکه عملکرد شایسته استاندارد می تواند موجب ارتقای حیثیت جمهوری اسلامی ایران شود ، توجه ویژه به مواردی که با زندگی، جان وایمنی مردم از جمله مواد غذایی،آرایشی وخودرو مرتبط است را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهوری با توجه به اهمیت ویژه استاندارد در سلامت مردم حمایت کامل دولت از استاندارد را اعلام و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را موظف به افزایش اعتبارات این سازمان نمود. وی همچنین از مسئولین سازمان استاندارد خواست که آزمایشگاهها وتجهیزات بررسی وپایش استاندارد را به روز وهماهنگ با تحولات تکنولوژی ارتقا دهند.

روحانی با یادآوری اینکه در کنار تدوین استاندارد، اجرای آن اهمیت فراوان دارد بر همکاری همه ارکان حاکمیت در اجرای کامل استاندارد تاکید کرد.