سرکوب تظاهرات عصر امروز بحرینی ها از سوی نظامیان آل خلیفه

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از سرکوب تظاهرات عصر امروز در مقابل منزل شیخ علی سلمان از سوی نظامیان آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از شروع راهپیمایی از مقابل منزل شیخ علی سلمان در منطقه البلاد القدیم همزمان با شروع تحقیقات از دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین خبر دادند.

این منابع به یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم در منطقه البلاد القدیم اشاره کردند.

این منابع اعلام کردند: در تظاهرات عصر امروز در البلاد القدیم زنان به طور چشمگیری حضور داشتند و تظاهرات کنندگان خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان شدند.