گسترش همکاری های نظامی ترکیه و پاکستان

سیاسی

یک مقام ارشد وزارت دفاع ترکیه گفت پاکستان شریک فعلی و آینده ترکیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیفنس نیوز، روابط صنایع نظامی ترکیه و پاکستان با اجرای پروزه های مشترک نظامی در حال گسترش است.

یک مقام ارشد در بخش صنایع دفاعی وزارت دفاع ترکیه با اعلام این خبر گفت: ما از صنایع ترکیه می خواهیم تا فعالیت های تجاری و همکاری های دفاعی خود را با پاکستان افزایش دهند.

این مقام ترک اعلام کرد: روابط دو کشور نه تنها برادرانه است بلکه از نظر سیاسی هم زمینه های تبادل تکنولوژی و برخی پروژه های مشترک وجود دارد.

وی تاکید کرد : ما پاکستان را بازار برای خود نمی بینیم بلکه این کشور را شریک فعلی و آینده خود می دانیم.

بنا بر این گزارش در حال حاضر ترکیه و پاکستان در زمینه تولید تانک ، کشتی و قطعات هواپیما همکاری های گسترده ای دارند.