با تصویب آرا؛

حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران ماند

سیاست داخلی

حسین فدایی با رأی شورای مرکزی به عنوان دبیرکل جمعیت ایثارگران ابقا شد و انتخاب قائم‌مقام و سخنگو در جلسات بعدی شورای مرکزی بررسی می‌شود.

حسین فدایی در آخرین جلسه جمعیت ایثارگران با رأی همه اعضای شورای مرکزی٬ به عنوان دبیرکل این حزب ابقا شد.

به گزارش ایلنا؛ انتخاب قائم‌مقام و سخنگو در جلسه آینده شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که بر این اساس بر اساس قوانین داخلی٬ قائم مقام جمعیت به شورای مرکزی معرفی می‌شود تا پس از تایید شورای مرکزی، به صورت رسمی معرفی شود.

کد N658667