عضو کمیسیون آموزش مجلس:

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات برای حضور کمیسیون تلفیق انتخاب شدند

مجلس

در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قاسم احمدی لاشکی، علیرضا سلیمی و جبار کوچکی‌نژاد به عنوان اعضای این کمیسیون در کمیسیون تلفیق تعیین شدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در جلسه امروز کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس نمایندگان این کمیسیون برای حضور در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا؛ رضا صابری گفت: در جلسه امروز (یکشنبه 14 دی‌ماه) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از میان 25 عضو این کمیسیون٬ قاسم احمدی لاشکی، علیرضا سلیمی و جبار کوچکی‌نژاد به عنوان اعضای این کمیسیون برای حضور در کمیسیون تلفیق تعیین شدند.

 

کد N658645