اوکراین و جدایی طلبان اسرای خود را مبادله می کنند

سیاسی

جدایی طلبان دونتسک و دولت اوکراین مذاکره برای تبادل اسرا را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به خبرگزاری فرانسه، مذاکرات نمایندگان دولت اوکراین و جمهوری خود خوانده دونتسک برای تبادل اسرا آغاز شد.

داریا موروزوا بازرس حقوق بشر جمهوری خود خوانده دونتسک گفت: گفتگوها را آغاز کرده ایم و در حال حاضر سرگرم مذاکره در مورد زندانیان جنگی هستیم.

بر اساس این گزارش در حال حاضر 30 نظامی اوکراینی در اسارت نیروهای دونتسک هستند و حدود 220 جدایی طلب نیز در اسارت نیروهای اوکراینی می باشند.