پلیس داکا مقرهای اصلی احزاب اپوزیسیون را محاصره کرد

سیاسی

پلیس بنگلادش مقرهای اصلی احزاب اپوزیسیون را در مرکز داکا بست.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از حبس "خالده ضیا" رهبر اپوزیسیون بنگلادش در دفترش در آستانه تظاهرات حامیانش با هدف جلوگیری از شرکت وی در تظاهرات گسترده در این کشور خبر داد.

اقدامات پلیس بنگلادش درحالیست که حزب ناسیونالیست خالده ضیا که سال گذشته انتخابات را تحریم کرده و حزب حاکم را به تلاش برای تقلب در رای‌ گیری متهم کرده است، در پی برگزاری تظاهرات در روز دوشنبه در پایتخت بنگلادش در روز کشتار دموکراسی است.

این درحالیست که یکی از بازرسان پلیس ضمن رد حبس شدن خالده ضیا به زور در دفترش و استقرار تعداد زیادی نیروی امنیتی در اطراف دفاتر تاکید کرد که خالده ضیا بازداشت نشده و تنها تدابیر امنیتی بیشتر شده است.