فیلم/ شیرین کاری های آقای پرزیدنت

سیاسی

شیرین کاری هایی که به مناسبت های مختلف از «باراک اوباما» سر می زند، نشان می دهد وی علاقه خاصی نیز به کمدین شدن دارد.

فیلم/ شیرین کاری های آقای پرزیدنتشیرین کاری هایی که به مناسبت های مختلف از «باراک اوباما» سر می زند، نشان می دهد وی علاقه خاصی نیز به کمدین شدن دارد.