فیلم/ موفقیتهای ارتش عراق در نبرد علیه داعش

سیاسی

گروه بین الملل: ارتش عراق در کنار نیروهای مردمی و پیشمرگه طی چند روز اخیر موفقیتهای متعددی را در استان های مختلف به ویژه صلاح الدین در نبرد علیه گروه تروریستی داعش داشته است.

فیلم/ موفقیتهای ارتش عراق در نبرد علیه داعشگروه بین الملل: ارتش عراق در کنار نیروهای مردمی و پیشمرگه طی چند روز اخیر موفقیتهای متعددی را در استان های مختلف به ویژه صلاح الدین در نبرد علیه گروه تروریستی داعش داشته است.