ادامه اعتراضات مردم بحرین به بازداشت شیخ علی سلمان

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از ادامه تظاهرات و اعتراضات مردم این کشور به بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: تظاهراتی در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان در بیش از 28 منطقه بحرین  ازجمله واديان – جزيرة ،سترة، مركوبان ، كرانة، الدراز،سار، البلاد القديم، المصلی، شهركان، الخارجية - سترة، سفالة – سترة، الديه، المعامير، ابوصيبع، كرباباد، بني جمرة، مقابة، عالي، المقشع، جبلة حبشي، السهلة الشمالية، جنوسان، الهملة، الماحوز، النعيم، الدير، السنابس، بوري.

از سوی دیگر 31 فعال مخالف در تبعید با اشاره به بازداشت شیخ علی سلمان از آن انتقاد و اعلام کردند: این اقدام بحرین را به سوی سرنوشتی مبهم می کشاند.

این فعالان خواستار ادامه تظاهرات شدند و انگلیس و آمریکا را مسئول عامل حوادث بحرین دانستند و اعلام کردند: دخالت لندن و واشنگتن سبب شده که منامه به پایتخت شکنجه و نقض حقوق اساسی، قتل و ظلم سیاسی تبدیل شود.