امیر آبادی به مهر خبر داد:

اعضای کمیسیون بودجه برای حضوردرتلفیق انتخاب شدند/غیبت اقتصاددانان مجلس

سیاسی

در حالی 9 نفر عوض کمیسیون برنامه و بودجه برای حضور در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند که تقریبا هیچ یک از اقتصاددانان مجلس در این ترکیب حضور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر احمد امیرآبادی از انتخاب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای حضور در کمیسیون تلفیق خبر داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: 9 نفر از افراد کمیسیون برنامه و بودجه شامل آقایان زمانیان، امیرآبادی، عزیزی، تاج گردون، یوسفیان ملا، جعفرزاده ایمن آبادی، عبدالکریم هاشمی، رجب رحمانی و اسماعیل جلیلی برای حضور در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

وی همچنین از عدم انتخاب هادی قوامی، جعفر قادری، محمد قسیم عثمانی، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران و احمد توکلی برای حضور در کمیسیون تلفیق ابراز تاسف کرد.

به گزارش مهر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 29 نفر هستند که طبق قانون باید از میان آنها 9 نفر برای حضور در کمسیون تلفیق انتخاب شوند.

امروز اعضای این کمیسیون طرحی را به مجلس ارائه دادند که در صورت تصویب نهایی آن همه اعضای کمیسیون بودجه می توانستند عضو کمیسیون تلفیق باشند و در بررسی بخش های مختلف بودجه کمیسیون تلفیق با کمیسیون های تخصصی نشست مشترک تشکیل می داد.

این طرح به تصویب مجلس نرسید.