فیلم/ رهبر کره شمالی هواپیمای آنتونوف را به پرواز در می آورد

سیاسی

یک فیلم تبلیغاتی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی را در حال هدایت یک هواپیمای روسی آنتونوف مدل AN148 نشان می دهد.

فیلم/ رهبر کره شمالی هواپیمای آنتونوف را به پرواز در می آوردیک فیلم تبلیغاتی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی را در حال هدایت یک هواپیمای روسی آنتونوف مدل AN148 نشان می دهد.