فیلم/ آرزوی مسیحیان غزه برای سال 2015

سیاسی

گروه بین الملل:مسیحیان ساکن غزه در سال 2015 میلادی امنیت و صلح در فلسطین حکمفرما باشد و مشکلاتی که در کنار مسلمانان این منطقه از آن رنج می برند از جمله محاصره، قطعی برق وشرایط پرتنش اقتصادی برطرف شود.

فیلم/ آرزوی مسیحیان غزه برای سال 2015گروه بین الملل:مسیحیان ساکن غزه در سال 2015 میلادی امنیت و صلح در فلسطین حکمفرما باشد و مشکلاتی که در کنار مسلمانان این منطقه از آن رنج می برند از جمله محاصره، قطعی برق وشرایط پرتنش اقتصادی برطرف شود.