توصیف روابط آمریکا-انگلیس از زبان کامرون:

اوباما مرا «برادر» صدا می کند

سیاسی

نخست وزیر انگلیس در توصیف روابط کشورش با آمریکا با بیان اینکه «باراک اوباما» وی را برادر توصیف می کند، تاکید کرد روابط لندن-واشنگتن از این بهتر نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «دیوید کامرون» با بیان این نکته در ادامه گفت: رابطه من با اوباما به حدی گرم است که وی اغلب مرا "bro" صدا می زند. 

بر اساس لغت نامه های انگلیسی واژه bro لفظ خلاصه شده برادر است که معمولا برای خطاب قراردادن آمریکاییان جوان سفید پوست مورد استفاده قرار می گیرد. از این واژه البته استفاده های دیگری نیز می شود اما پرکاربردترین مورد استفاده از آن برای نشان دادن نزدیکی میان دو فرد است که فردی طرف مقابل خود را برادر خطاب می کند. 

به گفته کامرون، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به او گفته که روابط آمریکا و انگلیس هرگز تا این حد خوب نبوده است.