اسدی در نطق میان دستور مطرح کرد؛

درخواست تهیه گزارش محرومت‌زدایی

مجلس

قبل از اتمام بررسی بودجه سال ۹۴ گزارشی از اقدامات انجام شده برای محرومیت‌زدایی این شهرستان تهیه و در مجلس قرائت گردد.

نماینده مردم مشکین‌شهر رئیس مجلس درخواست کرد قبل از اتمام بررسی بودجه سال ۹۴ گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای محرومیت زدایی این شهرستان تهیه و در مجلس قرائت گردد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، یونس اسدی در نطق میان دستور از علی لاریجانی خواست اگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه رضایت‌بخش بوده، مسئولین تحسین شوند وگرنه درصدی از آن در بودجه سال ۹۴ جبران شود.

کد N658329