آخرین وضعیت ملک عبدالله و شروع تحرکات جریان مخالف متعب بن عبدالله

سیاسی

مجتهد فردی که اسرار آل سعود را منتشر می کند به جزییات جدیدی از آخرین وضعیت وی و شروع تحرکات جریان مخالف فرزند شاه عربستان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد فردی که اسرار پشت پرده خاندان حاکم بر عربستان را فاش می کند اعلام کرد: خالد بن عبدالعزیز بن عبدالمحسن التویجری رئیس دربار پادشاهی عربستان و متعب بن عبدالله مانع از درز اطلاعات وضع جسمانی ملک عبدالله می شوند.

وی افزود: از زمانی که ملک عبدالله با لوله نفس می کشد فقط سلمان و مقرن بن عبدالعزیز برای دقایق محدودی در کنار ملک عبدالله بوده اند و همه ملاقات کنندگان در مکان مخصوص میهمانان مورد استقبال قرار می گیرند.

وی در ادامه از تحرکات ضد متعب بن عبدالله از سوی جریان مخالف و مخمصه ای که التویجری بدان گرفتار شده است خبر داد و افزود: پس از اینکه ملک عبدالله با لوله نفس می کشد وی نمی تواند به نام ملک عبدالله چیزی صادر کند تا اوضاع متعب را تحکیم بخشد.