در نامه‌ رئیس مجلس خطاب به رئیس‌جمهور؛

44مصوبه دولت تایید شد٬ 2 مصوبه غیر قانونی اعلام شد

مجلس

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی هفته گذشته تعداد 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز 2 مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و 2 مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.

به گزارش ایلنا، دکتر علی لاریجانی در نامه‌ای به رییس جمهور 2 مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ مورخ 11/9/1393، موضوع: «آیین‌نامه جذب،‌ انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1393- «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش جهت قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته،‌ مغایر قانون است.

علی لاریجانی

در نامه دوم نیز آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ مورخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می‌باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه –مصوب 1375- است.»

کد N658281