عثمانی در موافقت با تغییر اعضای کمیسیون تلفیق:

طرح اصلاح اعضای كمیسیون تلفیق به دنبال برابر كردن نمایندگان است

مجلس

این طرح به هیچ وجه به دنبال ارباب کردن کمیسیون بودجه نیست زیرا قرار است در این طرح به تعداد اعضای هر کمیسیون از اعضای کمیسیون بودجه در کمیسیون تلفیق شرکت کنند.

نماینده بوكان تاكید كرد: طرح دوفوریتی به دنبال آن است که کله‌گنده برداشته شود و همه نمایندگان با هم برابر شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قسیم عثمانی نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز در موافقت با طرح تغییر اعضای کمیسیون تلفیق گفن: این طرح به هیچ وجه به دنبال ارباب کردن کمیسیون بودجه نیست زیرا قرار است در این طرح به تعداد اعضای هر کمیسیون از اعضای کمیسیون بودجه در کمیسیون تلفیق شرکت کنند.

وی در اعتراض به حرف حسن کامران كه صحبت از کله‌گنده کردن كرده بود، اظهار داشت: این معنی که کله‌گنده‌های هر کمیسیون تخصصی در کمیسیون تلفیق شرکت می‌کنند حرف درستی نیست زیرا برخلاف این موضوع که همه نمایندگان با هم برابر هستند مگر ما نماینده کله‌کوچک هم داریم. طرح دوفوریتی به دنبال آن است که کله‌گنده برداشته شود و همه نمایندگان با هم برابر شوند.

گفتنی است که طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق که 299 نماینده در صحن علنی حضور داشتند رای نیاورد

کد N657953