فیلم/ عملیات خنثی سازی خودروی بمبگذاری شده توسط ارتش سوریه

سیاسی

گروه بین الملل: ارتش سوریه روز گذشته یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه «الجوره» در حومه دیرالزور را کشف و خنثی کرد.

فیلم/ عملیات خنثی سازی خودروی بمبگذاری شده توسط ارتش سوریهگروه بین الملل: ارتش سوریه روز گذشته یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه «الجوره» در حومه دیرالزور را کشف و خنثی کرد.