با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛

انتصاب ۲ قاضی برای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

سیاست داخلی

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی حکمی محمدجواد حشمتی را به عنوان قاضی عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و نادر خاوندگار را به عنوان قاضی عضو هیئت تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

رئیس قوه قضائیه در احکامی جداگانه، قاضی عضو هیئت بدوی و قاضی عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی حکمی محمدجواد حشمتی، معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان قاضی عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

رئیس دستگاه قضایی در حکم دیگری نادر خاوندگار، معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان قاضی عضو هیئت تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

کد N657863